Disclaimer & Privacy


Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Dijkhuizen Niebert spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Dijkhuizen Niebert als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Dijkhuizen Niebert niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Dijkhuizen Niebert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Dijkhuizen Niebert bevat de mogelijkheid om zowel door Dijkhuizen Niebert ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Dijkhuizen Niebert geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Dijkhuizen Niebert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De site van Dijkhuizen Niebert bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Dijkhuizen Niebert liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Dijkhuizen Niebert Dijkhuizen Niebert is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Dijkhuizen Niebert geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Dijkhuizen Niebert aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Dijkhuizen Niebert vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Dijkhuizen Niebert en Dijkhuizen Niebert geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Dijkhuizen Niebert Tevens is Dijkhuizen Niebert niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Nationale Interieurbank die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Nationale Interieurbank in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@dijkhuizenniebert.nl

Privacyreglement

De Dijkhuizen Niebert is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dijkhuizen Niebert houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt de Dijkhuizen Niebert uitsluitend voor intern gebruik. Wij verstrekken deze gegevens onder géén beding aan derden.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Dijkhuizen Niebert haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeur, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede of geen werking voor bepaald actieve gedeelte van deze website.

Websites van derden

Op deze website staan hyperlinks naar andere websites.
Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.

Vragen?

Voor vragen over dit Privacy reglement en/of de wijze waarop Nationale Interieurbank uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact op nemen met info@dijkhuizenniebert.nl

Copyrights

Dijkhuizen Niebert neemt uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgevingDeze versie is laatstelijk vastgesteld 01-07-2006