Gas
Dijkhuizen Installatiebedrijf B.V. installeert voor u gasinstallaties bij woningbouw en in de utiliteit.
Dit volgens de laatste normen van de NEN1078.

Eén van de regels is dat bijvoorbeeld de leidingen welke onderin de kruipruimte aanwezig zijn niet mogen worden afgetakt, maar uit één geheel van de gasmeter naar het desbetreffende verbruikers toestel moet lopen.
Tevens dient deze in de kruipruimte te zijn voorzien van een mantelbuis om te voorkomen dat bij mogelijke lekkage geen gasbel in de kruipruimte ontstaat.

Water
Drinkwaterinstallaties, welke zijn of worden aangesloten op het leidingnet van de Nederlandse waterleidingsbedrijven, dienen evenals bij gas- en elektra installaties aan een aantal eisen te voldoen bepaald door de VEWIN.

Een veel voorkomend probleem bij de particuliere sector, is dat men tegenwoordig klaagt over leidingen die veel lawaai maken. Dit aspect komt voor doordat men tegenwoordig steeds meer gebruik maakt van de zogeheten eenhendel kranen. Wanneer men nu een stromende kraan sluit, zal dit veel sneller gaan dan bij de oudere “draai” -kranen. Hierdoor onstaat een zogeheten waterslag. Dit probleem is op eenvoudige wijze te verhelpen, door gebruik te maken van een waterslagdemper.

WATER ONTHARDING
Hard leidingwater; leidingwater welke kalk bevat.
Niet alle verkalking is direct zichtbaar. Denk maar eens aan uw wasmachine. Pas wanneer deze slechter gaat draaien of wanneer het helemaal stopt, heeft u het pas door en dan is het te laat.
Kalkaanslag kost meer energie dan u denkt.
Het kan soms wel oplopen tot 70% meer energie verbruik. 
 
Neem contact op met Dijkhuizen Installatiebedrijf B.V. voor een vrijblijvende offerte of wanneer u meer vragen heeft.

Elektra
Voor de elektrotechnische installatie welke in uw woning of bedrijfpand aanwezig is, moet worden aangebracht of worden uitgebreid, geldt dat deze evenals de overige installaties moet voldoen aan een aantal eisen.
Deze eisen staan vermeld in de NEN-1010.
Dijkhuizen-Niebert Installatiebedrijf  zorgt dat ze steeds op de hoogte is van de laatste wijzingen in deze norm.
Vanzelfsprekend willen wij wanneer het gaat om verbouw- of nieuwbouwplannen u adviseren naar de eventuele mogelijkheden.