Dijkhuizen Installatiebedrijf is door Stichting Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek, goedgekeurd volgens de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in artiekel 7.2.10 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en in artikel 2 en 3 van de Gezamenlijke afspraken leerwerktrajecten VMBO tussen het Ministerie van OCenW en Vereniging COLO.

De erkenning als leerbedrijf geldt voor de volgende (deel)kwalificaties:

Erkenningen BBL

10238 Technicus sterkstroominstallaties
10241 Eerste monteur communicatie-installaties
10249 Eerste monteur sterkstroominstallaties
10253 Monteur communicatie-installaties
10261 Monteur sterkstroominstallaties
10526 Tekenaar gebouwinstallaties sanitair, cv en ventilatie
10527 Tekenaar gebouwinstallaties cv en ventilatie
10529 Servicemonteur verwarmingstechniek
10531 Servicemonteur installatietechniek
10533 Onderhoudsmonteur verwarmingstechniek
10534 Onderhoudsmonteur installatietechniek
10538 Montageassistent installatietechniek
10540 Installatiemonteur utiliteit
10541 Installatiemonteur woningbouw
10542 Installatiemonteur specialisatie dakbedekkingen
10548 Aankomend projecttechnicus gebouwinstallaties sanitair, cv en ac
10551 Assistent installatiemonteur verwarmingstechniek
10553 Assistent installatiemonteur dakbedekkingstechniek
10765 Assistent monteur sterkstroominstallaties
Erkenningen BOL
10230 Middenkaderfunctionaris telematica
10237 Middenkaderfunctionaris elektrotechnische installatietechniek
10238 Technicus sterkstroominstallaties
10241 Eerste monteur communicatie-installaties
10249 Eerste monteur sterkstroominstallaties
10253 Monteur communicatie-installaties
10261 Monteur sterkstroominstallaties
10526 Tekenaar gebouwinstallaties sanitair, cv en ventilatie
10527 Tekenaar gebouwinstallaties cv en ventilatie
10538 Montageassistent installatietechniek
10548 Aankomend projecttechnicus gebouwinstallaties sanitair, cv en ac
10551 Assistent installatiemonteur verwarmingstechniek
10553 Assistent installatiemonteur dakbedekkingstechniek
10765 Assistent monteur sterkstroominstallaties
10793 Middenkaderfunctionaris installatietechniek
10898 Monteur mechatronica