Zonnestroompanelen
Zonnewarmtepanelen
Warmtepomp | subsidie
Warmteterugwinning (WTW)
Douchewaterwisselaar
Subsidie provincie Groningen   

 

Twijfelt u nog steeds over wat voor u nou de beste methode is om energie te besparen? Met onze ervaringen kunnen wij u het beste advies geven, zowel telefonisch als persoonlijk.


Warmtepomp
In Nederland hebben de meeste huizen een cv-ketel die draait op aardgas. Steeds vaker worden er huizen gebouwd die verwarmt of gekoeld worden met behulp van een warmtepomp. De moderne huizen zijn zo goed geïsoleerd dat de temperatuur daar in de zomer hoog oploopt. Met de warmtepomp kan het huis in dit geval gekoeld worden.

Subsidie Warmtepomp
Voor subsidie op warmtepompen kunt u informatie hierover en het aanvraagformulier vinden bij www.agentschapnl.nl


Warmteterugwinning (WTW)
Tegenwoordig wordt veel aandacht besteedt aan energie besparing, u zou in plaats van een standaard afzuig-unit ook kunnen kiezen voor een warmteterugwinunit [WTW].
Deze unit zal via de aan te brengen kanalen, lucht afzuigen uit bijvoorbeeld de keuken, badkamer en toilet en eventueel een berging. Voordat de lucht naar buiten wordt afgevoerd, wordt deze door een warmte-wisselaar geleidt.
D.m.v. een warmteoverdracht, zorgt de afgezogen lucht vervolgens voor de opwarming van de ingeblazen verse lucht. Ondanks de warmteuitwisseling, waarbij de verse buitenlucht wordt voorverwarmd, mag men het niet beschouwen als een verwarmingssysteem.


Douchewater-wisselaar
Het afvalwater van de douche wordt opgevangen en naar een douchepijp- of douchebak-wtw gepompt. Hier wordt de warmte aan het afvalwater onttrokken. De warmte wordt aan het tapwatersysteem toegevoegd en het afvalwater wordt naar het riool afgevoerd.
Besparing 50-65% op het gasverbruik en een verlaging van het EPC van 0,05 - 0,1.

Subsidie Provincie Groningen ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW
Vanaf 16 november 2009 kunt u een subsidie-aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2009. Kijk hiervoor op www.snn.eu.

Voorwaarden subsidieaanvraag:
- U bent eigenaar én bewoner van een bestaande woning, gebouwd vóór 1995 in de provincie Groningen;
- Per aanvraag ontvangt u maximaal 20% subsidie over minimaal € 4.000,-- aan subsidiabele kosten. Dat betekend dat een subsidie minimaal € 800,-- wordt uitgekeerd;
- Bij de aanvraag dient u in ieder geval een offerte mee te sturen met een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
- Per woning wordt maximaal € 3.200,-- subsidie uitgekeerd gedurende de looptijd van de regeling;
- Aankopen en opdrachten vóór ontvangst van deze aanvraag zijn niet subsidiabel;
- Binnen 9 maanden na subsidieverlening dient u een declaratie in van de gemaakte kosten. De geïnstalleerde energiebesparingsmaatregelen moeten dan ook in gebruik zijn genomen. De subsidie wordt op basis van deze declaratie uitbetaald.