Waarom een brandmeldinstallatie?
Ook u wilt uzelf en o.a. uw medewerkers en inventaris beschermen tegen grote ongevallen en schade. Een risico is bijvoorbeeld brand. Hiervoor is een brandmeldinstallatie een oplossing. Deze ontdekt, lokaliseert en alarmeert zodanig dat er maatregelen getroffen kunnen worden om tijdig alles veilig te stellen.

Sprinkler
Ook is het verstandig sprinklers te installeren. Deze treden alleen in werking bij extreme hitte-ontwikkeling. Dan breekt het glas en gaan de sprinklers sproeien zodat het vuur geen kans heeft zich te verspreiden. Hierdoor heb je minder brandschade en minder waterschade. In 99% van de gevallen hoeft de brandweer niet meer in actie te komen. 

NEN-2535 (brandmeld normering)
Om een waarborg te hebben van een goede kwaliteit, betrouwbaarheid en doelmatigheid van een brandmeldinstallatie en de daarvoor gebruikte apparatuur, moet aan NEN-2654 en de navolgende delen van NEN-EN 54 zijn voldaan.