GAS - WATER - ELEKTRA - RIOLERING - VENTILATIE - WTW - NEN3140 KEURING

GAS:
Voor de Gas- installatie welke in uw woning of bedrijfspand is of moet worden aangelegd, geldt dat deze aan een aantal eisen moet voldoen [NEN-1078].
De bepalende instantie die hiervoor de eisen bepaald is de GAVO.

Eén van de regels is dat bijvoorbeeld de leidingen welke onderin de kruipruimte aanwezig zijn niet mogen worden afgetakt, maar uit één geheel van de gasmeter naar het desbetreffende verbruikers toestel moet lopen.
Tevens dient deze in de kruipruimte te zijn voorzien van een mantelbuis om te voorkomen dat bij mogelijke lekkage geen gasbel in de kruipruimte ontstaat, mogelijk explosie gevaar door ophoping van gas.


WATER:
Drinkwaterinstallaties, welke zijn of worden aangesloten op het leidingnet van de Nederlandse waterleidingsbedrijven, dienen evenals bij gas- en elektra installaties aan een aantal eisen te voldoen bepaald door de VEWIN voorwaarden.

Een veel voorkomend probleem bij de particuliere sector, is dat men tegenwoordig klaagt over leidingen die veel lawaai maken. Dit aspect komt voor doordat men tegenwoordig steeds meer gebruik maakt van de zogeheten eenhendel kranen. Wanneer men nu een stromende kraan sluit, zal dit veel sneller gaan dan bij de oudere “draai” -kranen. Hierdoor ontstaat een zogeheten waterslag. Dit probleem is op eenvoudige wijze te verhelpen, door gebruik te maken van een waterslagdemper.
Tegenwoordig wordt overal aan gedacht. Wat dacht u van de Grohetherm-micro? Dit is een handige minithermostaat die zich makkelijk met iedere kraan laat combineren.
De Grotherm-Micro stelt je in staat om het water op een veilige temperatuur in te stellen zodat er geen verbrandingsgevaar ontstaat, zonder dat je meteen je wastafelkraan of keukenkraan hoeft te vervangen.

Grijs Water:
Waarom laat u dan uw kostbare tapwater zomaar het riool ingaan, terwijl u net zo goed uw toilet met regenwater kunt spoelen. Vraag naar de mogelijkheden.

Legionella: Veteranenziekte
In 1976 was er een conferentie voor veteranen in Philadelphia [VS]. Na deze conferentie werden een groot aantal deelnemers ernstig ziek, een deel ervan overleed aan een vorm van longontsteking. De ziekte kreeg de naam: veteranenziekte.

Legionella bacteriën.
In januari 1977, ontdekten onderzoekers van het Center for Disease Control [CDC] de staafvormige bacterie die overeenkomstig het eerste optreden in Philadelphia, de naam legionella kreeg. In 1980 werd duidelijk dat de legionella bacterie ook in leidingwater voorkomt.

Epidemieën.

Een greep uit de vele uitbraken:
1976 Philadelphia [VS], van de 200 geïnfecteerde zijn er 30 met dodelijke afloop.
1985 Stafford [G.B.], van de 163 geïnfecteerde zijn er 39 met dodelijke afloop.
1987 Herstellingsoord [Duitsland], 24 geïnfecteerde.
1999 Bovenkarspel [ Nederland], van de ruim 200 geïnfecteerde zijn er 17 met dodelijke afloop.
Ziektebeelden.
Legionella kent twee ziektebeelden:
Pontiac fever, een griepachtige aandoening (hiervan zijn geen gevallen met dodelijke afloop bekend).
Veteranenziekte, legionella pneumonie, de ernstige vorm van longontsteking waarbij gevallen met dodelijke afloop bekend zijn.
Besmetting.
De besmetting vindt plaats via de longen. Inademing van aerosol (minuscule waterdeeltjes in de lucht) met daarin legionella bacteriën, kan de besmetting veroorzaken. Tappunten die aerosol kunnen opleveren zijn o.a. douches, bubbelbaden, sproeiers en vernevelaars zoals tuinslangen en hogedrukreinigers.

Wij van Dijkhuizen-Niebert Installatiebedrijf zijn dan ook in staat, om uw tapwaterinstallatie zodanig aan te passen, dat u verzekerd bent dat u geen problemen kunt krijgen met deze bacterie.

Extra informatie.
Informatie m.b.t. legionella en regelgeving is te vinden op internet. Surf naar:
www.minvorm.nl [modelbeheersplan en regelgeving]
www.isso.nl [info over praktijkhandleiding]

Riolering:
Een goede riolering, hoor je niet en ruik je niet.
Met andere woorden als je er niets van merkt is het goed. Het is daarom de kunst van elke installateur om een zodanige plaats voor het rioleringssysteem te kiezen dat dit ook gerealiseerd wordt. Zoals een goed afschot en een goede beluchting.

Tevens kunt u bij ons installatiebedrijf terecht als het gaat om verstopping.


Elektra:
Voor de elektrotechnische installatie welke in uw woning of bedrijfpand aanwezig is, moet worden aangebracht of worden uitgebreid, geldt dat deze evenals de overige installaties moet voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen staan vermeld in de NEN-1010 5de druk.
Vanzelfsprekend willen wij wanneer het gaat om verbouw- of nieuwbouwplannen u adviseren naar de eventuele mogelijkheden.


Meterkast aanpassen :
Bent u toe aan een nieuwe keuken met luxe keuken apparatuur? Heeft u plannen omtrent uitbreiding van uw woning?

In veel gevallen wordt er vergeten dat er in uw huidige meterkast niet meer voldoende ruimte aanwezig is voor eventueel een uitbreiding. Of er is nog wel ruimte voor bijvoorbeeld extra installatie automaten, maar dan wordt de al zo belangrijke aardlekschakelaar vergeten.

Mocht u een van deze verbouwings plannen hebben waaruit blijkt dat u uw huidige meterkast moet uitbreiden, neem dan eens contact op met Dijkhuizen Niebert Installatiebedrijf. Wij kunnen u op snelle wijze voorzien van een offerte, zodat u snel op de hoogte bent wat voor u de kosten van een aanpassing of uitbreiding moet reserveren.

Noodverlichting:

Na de ramp welke zich heeft voorgedaan in Volendam op 1 januari 2001, zijn de overheidsinstanties wakker geschud m.b.t veiligheid-voorzieningen.
Dit houdt in dat er in openbare gebouwen duidelijke noodverlichting aanwezig moet zijn. Deze noodverlichting dient primair om de veiligheid van personen In een openbaar gebouw of op de werkplek te garanderen.
Deze verlichtingsinstallatie stelt de aanwezigen in staat om een gebouw of werkplek op een veilige wijze te verlaten. Tevens heeft deze installatie een belangrijke functie bij het voorkomen van paniek. Indien u als eigenaar/ gebruiker, of u bent een werkgever die een gebouw huurt van een eigenaar, dan bent u volgens het bouwbesluit en de Arbowet verantwoordelijk voor het zorgdragen van een noodverlichtinginstallatie.

Deze installatie dient wel aan een aantal eisen te voldoen [NEN-EN 1838].

Verlichtingsinstallatie:
Heeft u ook problemen met het lezen van de krant in de avonduren?
Wilt u een mooi verlichte tuin of terras voor in de zomerse avonduren?
Wilt u buitenverlichting om uw persoonlijke zaken te beschermen ? [beveiligingsverlichting]
Genoeg redenen te bedenken om u eens te laten informeren wat uw mogelijkheden zijn op het gebied ven verlichting of beveiligingsverlichting. Stap daarom eens binnen in onze showroom, en laat u door een van onze medewerkers op de hoogte brengen wat wij voor u zouden kunnen betekenen.

Keuring NEN 3140:
Inleiding
Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO-wet is het de plicht van de werkgever er Voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. De norm NEN 3140 geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

NEN 3140 bestaat in principe uit drie delen:
1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn. Om veilig gebruik van elektrotechnische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt alleen voor bestaande installaties. Nieuwe installaties moeten worden geïnspecteerd conform NEN 1010 deel 6. De benodigde inspectietermijnen voor de te inspecteren installatie (delen) worden vastgesteld aan de hand van een risico-inventarisatie.

2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn. Om elektrische apparaten, verlengsnoeren, etc. Veilig te kunnen gebruiken schrijft NEN 3140 een periodieke inspectie van de zo genaamde elektrische arbeidsmiddelen voor. De inspectie bestaat uit een visuele en uit een inspectie door meting en beproeving.

3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid. Dit dient periodiek te geschieden zodat hen duidelijk is aan welke gevaren zij kunnen worden blootgesteld. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische personen. De instructie moet betrekking hebben op het elektrische gevaar waaraan de personen bij hun werkzaamheden blootstaan. Dit geldt voor elektrotechnisch werk maar ook voor niet elektrotechnisch werk.

Voor vragen en/of advies, kun u het beste contact opnemen met één van onze medewerkers.Erkenning voor Gas-Water-Elektra Warmtepompen BRL6000-21

www. de zon is gratis .nl